Pôst

Pôstom ku zdraviu?   Nie je tajomstvom, že rastie počet rozličných chronických chorôb, alergických a civilizačných ochorení a s tým aj spotreba liekov. Aj z toho dôvodu sa zvýšil u ľudí záujem o rôzne prírodné, alternatívne metódy revitalizácie tela a duše. Jednou z nich je aj liečebné hladovanie, alebo pôst. Pod pôstom rozumieme obdobie, počas…

Zdieľaj tieto info na: