Viktor Schiller

Už vyše dekády skúmam hranice svojho tela a mysle kombináciou Wim Hof Method, taoistickej jógy, pôstov a pobytov v tme.

Troj týždňový pobyt v tme, päť týždňový pôst, týžden suchého pôstu (bez akejkoľvek vody), zimné výstupy na vrcholky hôr v šortkách, pokus o Guinessov rekord v najdlhšom zotrvaní pred idúcim snežným delom a iné výkony mi dali veľa skúseností a informácií o ľudskom tele a mysli. Od absolvovania intenzívneho pobytu s lamom Khenpo Tsultrim Tenzinom sa venujem aj dávnej technike tibetských mníchov g-Tummo na generovanie vnútorného tepla a hlbokým meditáciám zameraným na podstatu vedomia. Týmito zážitkami zisťujem, kde sa jednotlivé techniky prelínajú, navzájom uľahčujú a synergicky zvyšujú dynamiku procesov. Častokrát sa práve porovnávaním techník, odborných vedeckých štúdií a ich výsledkov odhaľuje ich fyziologický funkčný princíp. Tieto vedomosti potom využívam na to, aby klient robil čo najefektívnejšiu formu cvičení a dosahoval rýchlejšie a zaručené výsledky.

 

 

Ako vravievam:

„Jediné čo sa ráta, sú výsledky.“

 

Týmto spôsobom spolu vieme čo najefektívnejšie dosiahnuť silné zdravie, naplniť očakávania a rozšíriť zónu komfortu vo fyzickej aj psychickej oblasti. Zameriavam sa na to, aby klient pochopil jednotlivé funkčné celky a mohol ich následne využiť ako nástroj pre svoje špecifické potreby a na dosiahnutie vytýčených cieľov. Výborné výsledky sme spolu dosiahli pri insomnii, depresii, astme, strese, chronických zápaloch a chorobách nimi spôsobenými. Samotnou skupinou sú športovci hľadajúci zvýšenie telesného výkonu prirodzenou formou, kde tiež máme vedecky podložené výsledky.

Kurzy Wim Hofovej Metódy nájdete tu. Kurzy toistickej jógy nájdete tu. Poradenstvo ako čo najefektívnejšie využiť pobyt v tme nájdete tu.

Kladiem dôraz na osvetu a prednáškovú činnosť pre firmy aj verejnosť. Spolupracujem so športovými a vzdelávacími zariadeniami, s trénermi a výkonnostnými športovcami na profesionálnom aplikovaní WHM pre dosahovanie lepších výkonov. V oblasti vedeckých štúdií a najnovšieho výskumu spolupracujem s lekármi na interpretácii výsledkov pre verejnosť.
Učím po slovensky a anglicky, na Slovensku, v Čechách a na Morave a v Maďarsku.

Prax a certifikácia

  • Medzinárodne certifikovaný inštruktor Wim Hofovej Metódy
  • Asociovaný inštruktor Universal Healing Tao – Taoistickej jógy
  • Viac ako 15 rokov praxe v cvičení jogy a meditácie
  • Učím v slovenskom a anglickom jazyku

certifikát UHT

certifikát WHM